Login

The Lake Stories, the beginning..

The lake is where the dragons were born. Their rare eggs are hidden on the lakebed until one of the other creatures living in the water brings them up to the surface. Here they are cracked open using a very special and secret procedure. It is at this precise point that the dragons’ power to clean and create new water is formed. The lakeside inhabitants and dragons look after the world’s water together and together they are the guards of the lake. Their task is gigantic.

Because the lake flows into every waterway of the world, their organisation above and below the lake’s surface is both vast and demanding, while their work is under constant threat… 

The Story Hunters are inquisitive. They want to document and take control of all the stories’ secrets. They are always seeking new discoveries and trying to steal secrets. They have been watching the lake for many years, ever since the time they managed to get through the portal to the lake. They want to own the recipe for new water and take control of the powers that purify water. They also know they can make a fortune if they manage to steal the dragons’ eggs and they dream of taming the dragons so they can move quickly over the borders of the different lands. 

By the lake, a guard is always on the lookout. The dark water, the waves, the ripples, the glimmer, the shadows… everything must be guarded. Everyone at the lake has heard the story of the time evil Story Hunters managed to get in and grab the treasure born at the bottom of the lake. When they managed to get away with the lake’s secret, without really understanding how much could have been lost. 

Dragon eggs or Easter eggs… However it is Egg season! <3  

SWEDISH:
I sjön föds drakarna. Deras sällsynta ägg göms på botten tills någon av de andra figurerna som lever i sjön bär upp dem till ytan. Där kläcks de under en mycket speciell och hemlig procedur. Precis då skapas drakarnas kraft att kunna rena och skapa nytt vatten. Invånarna vid sjön och drakarna tar tillsammans hand om världens vatten och utgör tillsammans sjöns väktare. Deras uppdrag är enormt.

Eftersom sjön leder till världens alla vatten är deras organisation under och ovan sjöns yta både omfattande och krävande, dessutom är deras uppdrag ständigt hotad. 

Sagojägarna är vetgiriga. De vill dokumentera och äga makten om alla sagors hemligheter. De är ständigt på jakt efter nya upptäckter och att stjäla hemligheter. De har bevakat sjön i många år, sedan de en gång lyckades ta sig in genom portalen till sjön. De vill äga receptet för nytt vatten och ta kontroll över krafterna som renar vatten. De vet dessutom att de kan tjäna en förmögenhet om de lyckas fånga drakäggen och de drömmer om att tämja drakarna för att snabbt kunna förflytta sig mellan ländernas gränser. 

Vid sjön sitter alltid en vakt. Det mörka vattnet, vågorna, krusandet, glittret, skuggorna.. allt måste bevakas. Alla vid sjön har hört sagan om när ondskan lyckades ta sig in och fånga det som föds på botten. När sagojägarna lyckades ta med sig sjöns hemlighet därifrån utan att egentligen förstå hur mycket som kunde ha gått förlorat.